Hướng dẫn khiếu nại

NguonVip là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ các đầu biên Trung Quốc về Việt Nam. Dịch vụ của NguonVip bao gồm:

1. Bấm vào nút [Khiếu nại] khi đơn đã hoàn thành

2. Điền theo form

Khách hàng tham khảo về chính sách giải quyết khiếu nại của công ty tại đây